VENEPÄÄLLIKKÖKURSSI MAALIS-TOUKOKUUSSA 2021

VENEPÄÄLLIKKÖKURSSI MAALIS-TOUKOKUUSSA 2021

Nps järjestää Suomen Purjehdus ja Veneilyliiton (SPV) koulutusjärjestelmän mukaisen venepäällikkökurssin maalis-toukokuun aikana. Kurssi pidetään osittain itse opiskellen ja koulutustilaisuudet ovat kaksi kertaa kuukaudessa, erikseen sovittuina iltoina Lammasluodossa. Illan kesto n. 2h.

Kurssin lopussa suoritetaan Trafin hyväksymä koe, jonka hyväksytty suoritus kelpaa kansainvälisen huvivenekuljettajan kirjan hankintaan, kunhan praktiikkaa on.

Kurssimaksu 90 €, sisältää SPV:n julkaiseman kirjan Navigointi 2, sähköisen opiskelumateriaalin ja lopputentin.

Osallistujan omiin varustuksiin kuuluu kaksi kolmioviivainta, harppi, muistiinpano välineet sekä saaristomeren karttasarja D.

Kursin vetäjänä toimi SPV:n auktorisoima purjehdus- ja veneilykouluttaja Esa Vahtera.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Esa Vahteralle esa.vahtera@arkvahtera.fi.

Tässä alla lainaus kurssin sisällöstä;

Venepäällikkökurssi on suunnattu vastaamaan vaatimuksia, joiden hallinta oikeuttaa hakemaan Kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on suoritettu veneilijäkurssi sekä vähintään kahden vuoden veneilykokemus tai muutoin hankitut vastaavat tiedot ja taidot. Päällikkökurssiin sisältyy jo vuorovesi- ja ulkomaanveneilyn kurssin osuus. Kurssi kattaa paitsi käytännön taitojen harjoittelua, myös ulkomerellä ja kansainvälisillä vesillä tarvittavan teoria- ja sääntötuntemuksen. Kurssilla korostetaan erityisesti venepäällikön vastuiden ymmärtämistä.

Venepäällikkökurssin suorittaneella on oikeus käyttää siitä kertovaa pätevyysviiriä.