Syyskokous

Syyskokous

Seuran syyskokous pidettiin Kylpylässä 24.11.
Kokous sujui sopuisissa merkeissä ja hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
Samoin kerättävien maksujen suuruudet pidettiin ennallaan.

Seuran hallinto säilyi myös entisellään:
varakommodoriksi valittiin uudelleen Peter Harjulahti ja hallituksen muut erovuorossa olleet jäsenet Seppo Sorsavirta, Esa Harjulahti ja Petteri Hämäläinen valittiin uudelleen. Heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin uudelleen Timo Sorsavirta (SS:n varajäsen) ja Tarja Hämäläinen (PH:n varajäsen sekä uutena Janne Laine (EH:n varajäsen).

Tilintarkastajiksi valittiin Eeva Haikio ja Pekka Haavisto ja varatilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö KMPG ja Helena Mikkonen.

Seuran viralliset ilmoitukset on luettavissa edelleen Rannikkoseudussa.

Kokouksessa ylimääräisenä asiana oli seuran hallituksen hakema valtuutus mahdollisen saaritukikohdan hankinnalle sekä lainanotolle hankkeen rahoittamiseksi.
Kokous keskusteli vilkkaasti asian tiimoilta ja keskustelun yleissävy oli hankkeelle myönteinen. Todettiin mm., että on paljon helpompaa kehittää tukikohtaa, jos se on omassa omistuksessa.
Kokous antoi hallitukselle sen hakeman valtuutuksen rajaten lainanoton ylärajan kuitenkin           100 000 euroon.

Kokouksen virallisen pöytäkirjan tarkastavat Anne Pentti ja Jari Saarinen.

Kokouksen jälkeen kuulimme mielenkiintoisen esityksen purjehduksen ja erityisesti NPS:n historiasta tutkijan näkökulmasta. Siitä kiitokset Lauri Kairalle.

Tämän epävirallisen informaation tilaisuudesta kirjaili allekirjoittanut, joka myös toimi kokouksen puheenjohtajana.

Tiedotusterveisin

Peter Harjulahti