SAARITUKIKOHTIEN YLEISET SÄÄNNÖT
v24.02.2009/Saaritoimikunta/painovirheitä korjattu 22.2.2012/ph

 

Seuraavien sääntöjen ja ohjeiden tarkoituksena on tukikohdassa käyvien seuran jäsenten ja heidän vieraidensa yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden lisääminen.

 

1§ Saaritukikohtien Käyttö

Saaritukikohta on tarkoitettu NPS:n jäsenten ja heidän vieraidensa käyttöön. Jäsenellä on oikeus lunastaa avain tukikohtiin seuran toimistosta.
Saareen on oikeus kiinnittyä ja nousta maihin:
a) seuran jäsenellä hallinnoimallaan veneellä sekä tämän veneen miehistöllä
b) sillä, jolle seuran hallitus on erikseen myöntänyt luvan käyttää saaritukikohtaa
c) kohdan a jäsenen vierailla omalla veneellään
d) oikeus veneen kiinnittymiseen on osoitettava joko NPS:n lipulla tai NPS:n viirillä

Seuran jäsenen vieraiden on kysyttäessä osoitettava kuka on heidän isäntänsä

Veneen päällikkö vastaa miehistönsä käyttäytymisestä tukikohdassa sekä veneensä kiinnityksestä.
Vaaran uhatessa on kuitenkin jokainen tukikohdassa oleva velvollinen osallistumaan minkä tahansa veneen pelastustoimiin. Hyvän tavan mukaista on avustaa saapuvaa ja lähtevää venettä.

 

2§ Luonto

Vierailijan luonnollisena velvollisuutena on suojella tukikohdan luontoa ja vesialuetta.
Kasvillisuutta on varottava ja käytettävä polkuja mikäli se on mahdollista. Puita ja pensaita ei saa kaataa eikä oksia katkoa. Kukkien annamme kukkia.

Lemmikkieläimet on aina pidettävä kytkettyinä ja jätökset on kerättävä.
On myös huolehdittava siitä, ettei lemmikkieläimistä aiheudu häiriötä muille venekunnille.

Kalastus tukikohdan lähivesialueella on sallittu noudattaen kalastuslain ja -asetuksen määräyksiä. Onkiminen ja pilkkiminen on sallittu.

Avotulen tekeminen on ehdottomasti kielletty muualle kuin erikseen tätä varten rakennettuun paikkaan.

Moottorilla varustetuilla jollilla, kumiveneillä ym. tarpeeton päristely
tukikohdan läheisyydessä on kielletty.

 

3§ Liputus

Yleisten liputusohjeiden mukaisina liputusaikoina on NPS:n lippu pidettävä nostettuna.
Tukikohdasta poistuttaessa on viimeksi jäänyt vastuussa siitä, että lippu on laskettu ja että alue jää siistiin kuntoon.

 

4§ Vieraskirja

Jokaisen käynnin yhteydessä tulee vieraskirjaan merkitä saapumispäivä sekä veneen, sen päällikön ja miehistön jäsenten nimet. Tätä arvokasta tietoa käytetään mm. kehityssuunnitelmia laadittaessa.

 

5§ Jätteet

Saaritukikohdassa ei ole jätesäiliötä. Jokaisen venekunnan on vietävä tuottamansa jätteet mukanaan tukikohdasta lähtiessään. Jätteiden vienti maihin tai upottaminen tukikohdan vesialueelle, samoin kuin
septitankkien tai WC-säiliöiden tyhjentäminen on ehdottomasti kielletty. Kuorikekäymälöiden tyhjennys on kaikkien vastuulla, se ei ole pelkästään saari-isännän tehtävä. Jos käymälä vaatii tyhjennystä, kerää kokoon
sopiva porukka ja hautaa jätökset riittävän kauas metsään.

 

6§ Turvaohje

Sen lisäksi, että jokainen vierailija omilla toimillaan pyrkii lisäämään yleistä turvallisuutta, on jokaisessa tukikohdassa on erillinen turvaohje, joka palvelee vierailijoita mahdollisissa hätätilanteissa. Ohjeessa on mm. tiedot palo- ja pelastustoimen puhelinnumeroista, radioyhteyksistä, sekä muusta sellaisesta, mistä voi olla hyötyä hätätilanteessa. Ohje löytyy Isännänmapista ja siihen on syytä tutustua etukäteen.

 

7§ Saunat

Saunomisaika varataan erillisestä saunakirjasta ja saunomisaika venekuntaa kohden on yksi tunti.
Tähän ei lasketa kylmän saunan lämmitysaikaa. Saunojen siisteydestä ja puhtaudesta huolehtiminen on jokaisen velvollisuus. Saunoista löytyy välineet lauteiden, lattioiden ja ämpäreiden puhdistamiseen. Puhdistus ja siivous tulee tehdä jokaisen käyttökerran jälkeen. Tuhkat on poistettava tulipesästä ennen ensimmäistä lämmitystä ja siirrettävä sille varattuun kannelliseen astiaan. Saunat ja saunarannat eivät ole pyykin ja astioiden pesupaikkoja. Huolehdi sopiva lämpö saunaan seuraavaa saunojaa varten.

Saunovan venekunnan on huolehdittava käyttämäänsä puuta vastaavan määrän pilkkomisesta sekä vesiastioiden täyttämisestä seuraaville saunojille. Viimeinen saunoja jättää ikkunoita ja ovia sopivasti auki tuulettumisen ja kuivumisen varmistamiseksi.

 

8§ Saari-isäntä

Jokaisella tukikohdalla on yksi tai useampi hallituksen valitsema Saari-isäntä.
Saari-isännän toimikausi on 2 vuotta kerrallaan.

Saari-isännän vastuulla on mm.:
a) Tukikohdan viihtyvyyden, turvallisuuden ja siisteyden jatkuva ylläpito ja kehitys.
b) Hyvän veneilyhengen luominen tukikohtaan siten, että vierailijat tuntevat olonsa tervetulleeksi ja viihtyisäksi.
c) Kalustosta, kiinteistöstä ja tarvikkeista huolehtiminen, polttopuiden ja muiden tarvikkeiden tilaaminen, talkoiden organisointi.
d) Turvaohjeen ylläpito
e) Isännänmapin laatiminen ja ylläpito
f) Ylläolevien asoiden raportoiminen saari- ja kiinteistötoimikunnan puheenjohtajalle.
g) Valvoa saarisääntöjen noudattamista omalla hyvällä esimerkillään

 

9§ Tukikohdassa saattaa olla saari-isännän laatimia erillisohjeita,  tiedotuksia ja sääntöjä, jotka on syytä lukea tukikohdan Isännänmapista. Isännänmapissa on erillinen kohta johon voi jättää tietoa havaituista
puutteista tai toiveista.

© 2011 Naantalin Purjehdusseura ry webmaster (ÄT) nps.fi Suffusion theme by Sayontan Sinha